Транспортните оператори, извършващи масовия градски транспорт в столицата са:

"Метрополитен" ЕАД  компания, собственост на Столична община, която обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София

"Столичен автотранспорт" ЕАД – еднолично акционерно дружество със 100 % акции собственост на Столична община, което осъществява градския автобусен транспорт в София

"Столичен електротранспорт" ЕАД  – компания, общинско еднолично акционерно дружество, което осъществява трамвайното и тролейбусното движение в столицата

“Карат-С” АД   акционерно дружество, което извършва автобусни превози на пътници. Предлага 122 градски автобуса “Мерцедес” О 345, CITARO и CONECTO, обслужващи 26 градски линии на територията на гр. София