РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 手机赌钱平台,手机赌钱游戏 2014 – 2019 ГОДИНА


През последните години са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват:

- 20 нови трамвайни мотриси T4D-C – доставени през 2014 г. по проект ?Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси”. Средствата са осигурени по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”;

- 5 нови нископодови трамвайни мотриси – закупени през 2016 г. с кредит от Европейската инвестиционна банка;

- 20 бр. употребявани трамвайни мотриси T6A5 – в експлоатация от 2016 г. с цел изпълнение на програмата за обновяване на електрическия парк на дружеството. Закупени със собствени средства от "Столичен електротранспорт" ЕАД от гр. Прага;

- 28 употребявани трамвая Be 4/6 S от Базелската транспортна компания (BVB) – доставени през 2017 г. Трамваите са дарение от Швейцарския държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO);

- 13 нови нископодови трамвайни мотриси по Оперативна програма ?Региони в растеж 2014 –2020” – доставени през 2018 г.;

- 20 нови електробуса, нископодови, с ниски нива на шум, 100% липса на вредни емисии;

- 50 нови, съчленени нископодови тролейбуса на чешката фирма "Шкода Електрик". Средствата са осигурени по ?Проект за интегриран столичен градски транспорт” от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

РАЗВИТИЕ НА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 手机赌钱平台,手机赌钱游戏 2014 – 2019 ГОДИНА


- 126 автобуса MAN Lion's City G CNG – съчленени. Първите 49 са въведени в експлоатация през 2014 г., а останалите 77 – през 2015 г.;

- 110 единични автобуса Yutong – въведени в експлоатация през 2016 г. Финансирането е с кредит от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

- 22 нови единични газови автобуса и специализирано оборудване към тях;

- 60 автобуса BMC (Pro City CNG), 12-метрови, нископодови с двигатели на сгъстен природен газ;

- 60 автобуса МАН, нископодови с механична рампа за качване на колички за трудноподвижни хора и майки с деца;

- Модернизирани са 10 автобуса, съобразени за движение в планински райони.

Двигателите на всички автобуси, които се закупуват от ?Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарят на най-високия екологичен стандарт в света – Евро 6.

Обновяване на парка с превозни средства в електро- и автотранспорта

Обновени превозни средства в електро- и автотранспорта през 2018 - 2019