СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧИНА НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ?ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“


 

Считано от 10.08.2020 година, редът за заявяване на услуги, предоставяни от направление ?Транспорт и градска мобилност“ е следният:

 1. Заявления за услуги, предоставяни от дирекция ?Транспорт“ (т. 1 и т. 3 от Приложение № 12 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община) се подават на ул. ?Будапеща“ № 17, етаж 6.

Образци на заявленията за услуги, предоставяни от дирекция ?Транспорт“, можете да изтеглите от тук: 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на пропуски (по чл. 28 от Наредбата за организация на движението на територията  на Столична община)
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на маршрутна схема за автобуси над 22 бр. места, извършващи туристически превози
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за определяне на автогара като спирка на международна автобусна линия (на основание чл. 35, ал. 1, т. 6 на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТИТС)
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на плавателен съд
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за годишен технически преглед на плавателен съд
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на плавателен съд от регистъра на столична община

 

 1. Заявления за услуги, предоставяни от дирекция ?Управление и анализ на трафика“ (т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 19 от Приложение № 12 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО) се подават в деловодството на Столична община, ул. ?Московска“ № 33.

Образци на заявленията за услуги, предоставяни от дирекция ?Управление и анализ на трафика“, можете да изтеглите от тук: 

 


!!!!!! ВАЖНО: От 10.08.2020 година заявленията са по нов образец.


 

 1. След подаване на заявлението и обработването му от служител в направление ?Транспорт и градска мобилност“ на предоставеният от Вас адрес на електронната поща ще получите имейл с приложена служебна бележка, съдържаща информация за дължимата стойност за извършване на услугата.
   
 2. Сумата следва да заплатите не по-късно от 24 часа преди срока за изпълнение на услугата по банков път или при заявяване на услугата – на място (ул. ?Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал.

 


!!!!!! ВАЖНО: НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ ВАС ЕЛЕКТРОННА ПОЩА


 

 1. IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги, извършвани от направление "Транспорт и градска мобилност":

BIC: SOMBBGSF   
IBAN: BG78SOMB91303127704201 

Получател: Дирекция "Транспорт" при Столична община