Спортни дейности

?София спортува“ – Стратегия за развитие на физическата активност и възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в СО 2022 – 2030 г. Целта ? е създаване на условия за насърчаване на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност сред всички възрастови и социални групи, разглеждайки спорта и физическата активност като пресечна точка на образование, социално включване, туристическа и състезателна дейност, здравеопазване, устройство на територията, култура, мобилност и околна среда.

Младежки дейности

Стратегия за младите хора на Столична община 2017 – 2027. Стратегията има за цел развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора; насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.