За поредни избори Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09.06.2024 г. чрез Информационния портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ? местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (по чл. 35, ал. 2 ИК)

 


Местата за поставяне на избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент и изборите за Народно събрание на 09 юни 2024 г.
 01. Район "Средец"  02. Район "Красно село"  03. Район "Възраждане"
 04. Район "Оборище"  05. Район "Сердика"  06. Район "Подуяне"
 07. Район "Слатина"  08. Район "Изгрев"  09. Район "Лозенец"
 10. Район "Триадица"  11. Район "Красна поляна"  12. Район "Илинден"
 13. Район "Надежда"  14. Район "Искър"  15. Район "Младост"
 16. Район "Студентски"  17. Район "Витоша"  18. Район "Овча купел"
 19. Район "Люлин"  20. Район "Връбница"  21. Район "Нови Искър"
 22. Район "Кремиковци"  23. Район "Панчарево"  24. Район "Банкя"

 


 

Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии
 01. Район "Средец"  02. Район "Красно село"  03. Район "Възраждане"
 04. Район "Оборище"  05. Район "Сердика"  06. Район "Подуяне"
 07. Район "Слатина"  08. Район "Изгрев"  09. Район "Лозенец"
 10. Район "Триадица"  11. Район "Красна поляна"  12. Район "Илинден"
 13. Район "Надежда"  14. Район "Искър"  15. Район "Младост"
 16. Район "Студентски"  17. Район "Витоша"  18. Район "Овча купел"
 19. Район "Люлин"  20. Район "Връбница"  21. Район "Нови Искър"
 22. Район "Кремиковци"  23. Район "Панчарево"  24. Район "Банкя"

 


Районна избирателна комисия София 23. МИР

Адрес: град София, район "Триадица", улица "Алабин" № 54, етаж 3, стая 301

Контакти:

  • Телефон: 02 / 8054130
  • Председател: 0882 345 423
  • Факс: 02 / 8054131
  • email: rik23@cik.bg
  • website: rik23.cik.bg

Районна избирателна комисия София 24. МИР

Адрес: гр. София, бул. ?Княгиня Мария-Луиза" № 88, ет. 5, зала № 2, в сградата на административен район ?Сердика" – СО

Контакти:

Районна избирателна комисия София 25. МИР

Адрес: гр. София, ул. "Освобождение" № 25, Районна администрация ?Красна поляна”, заседателна зала

Контакти: